Momsavdrag

Flertalet delägare har rätt att dra av moms för utgifter som föreningen har betalat. Avdragsgill ingående moms för den del som är näringsverksamhet i fastigheten, framgår av bifogade beräkningar. (Fritidshus och obebyggd tomt utgör inte näringsverksamhet).

Sälenvägen moms 2021, deklaration 2022

Ingen moms finns att dra av för Borrbergsvägen och Bosbergsvägen vid deklaration 2022.

Tidigare år: