Momsavdrag

Flertalet delägare har rätt att dra av moms för utgifter som föreningen har betalat. Avdragsgill ingående moms för den del som är näringsverksamhet i fastigheten, framgår av bifogade beräkningar. (Fritidshus och obebyggd tomt utgör inte näringsverksamhet).

Sälenvägen moms 2020, deklaration 2021

Borrbergsvägen moms 2020, deklaration 2021

Bosbergsvägen 2020, deklaration 2021

Tidigare år:

Sälenvägen, uppgifter till deklaration 2020  salenvagmoms2019

Borrbergsvägen, uppgifter till deklaration 2020  borrbergsvagenmoms2019

Sälenvägen, uppgifter till deklaration 2019
Bosbergsvägen, uppgifter till deklaration 2019

Sälenvägen, uppgifter till deklaration 2018 
Borrbergsvägen, uppgifter till deklaration 2018