Momsavdrag

Flertalet delägare har rätt att dra av moms för utgifter som föreningen har betalat. Avdragsgill ingående moms för den del som är näringsverksamhet i fastigheten, framgår av bifogade beräkningar. (Fritidshus och obebyggd tomt utgör inte näringsverksamhet).

  • Sälenvägen moms 2023, deklaration 2024
  • För Borrbergsvägen och Smisbäcksvägen drar andelsägarna av den moms som angavs i fakturan som skickades ut sommaren 2023

  • Frågor besvaras av Per-Henry Persson 072 5476847

  • Tidigare år: