Avdragsgill ingående moms för den del som är näringsverksamhet i fastigheten
Sälenvägen
Verksamhetsår 2018
Deklarationsår 2019
Ingående moms kr 14279,10
Summa tonkilometer/år 343316
Redovisningen sker på fastighetsnivå. Vid flera delägare får ägarna själva beräkna sin andel.
Beräkningen sker från kolumnen underlag för andel av ingående moms mot summa
tonkilometer och har avrundats i kronor-kolumnen.
Ej näringsverksamhet är fritidshus / obebyggd tomt
Fastighet Tonkilometer/år därav ej närings-verksamhet Underlag för andel av ingående moms Andel % Andel av ingående moms kr
           
BENGTSARVET 108:1 1808   1808 0,53 75
BENGTSARVET 109:1 35   35 0,01 1
BENGTSARVET 112:2 3143 3143 0 0,00 0
BENGTSARVET 117:2 3143 3143 0 0,00 0
BENGTSARVET124:1 3256   3256 0,95 135
BENGTSARVET 131:1 835   835 0,24 35
BENGTSARVET 171:1 1091   1091 0,32 45
BODARNA 129:3 3143 3143 0 0,00 0
BODARNA 130:2 898   898 0,26 37
BRÅMÅBO 110:2 3143 3143 0 0,00 0
BRÅMÅBO 125:1 5098   5098 1,48 212
GESUNDA 116:1 721   721 0,21 30
GESUNDA 131:1 258   258 0,08 11
GESUNDA 132:1 1959   1959 0,57 81
GESUNDA 138:1 1850   1850 0,54 77
GESUNDA 142:1 8108 1729 6379 1,86 265
GESUNDA 15:1 3319   3319 0,97 138
GESUNDA 150:2 1652 1652 0 0,00 0
GESUNDA 16:1 67   67 0,02 3
GESUNDA 166:1 10913   10913 3,18 454
GESUNDA 167:1 2636   2636 0,77 110
GESUNDA 170:1 1867   1867 0,54 78
GESUNDA 174:1 179   179 0,05 7
GESUNDA 176:1 180 180 0 0,00 0
GESUNDA 179:1 1729 1729 0 0,00 0
GESUNDA 186:1 1698 1698 0 0,00 0
GESUNDA 187:1 100 100 0 0,00 0
GESUNDA 188:1 1733 1733 0 0,00 0
GESUNDA 188:2 1743 1743 0 0,00 0
GESUNDA 190:2 1729 1729 0 0,00 0
GESUNDA 192:1 626   626 0,18 26
GESUNDA 56:1 1265   1265 0,37 53
GESUNDA 73:1 17413 2485 14928 4,35 621
GRUDDBO 111:1 1687 1687 0 0,00 0
GRUDDBO 126:1 8867   8867 2,58 369
GRUDDBO 138:1 180 180 0 0,00 0
GRUDDBO 139:1 180 180 0 0,00 0
GRUDDBO 164:3 180 180 0 0,00 0
GRUDDBO 194:1 40   40 0,01 2
GRUDDBO 194:3 1726 1726 0 0,00 0
GRUDDBO 194:4 1726 1726 0 0,00 0
GRUDDBO 197:1 180 180 0 0,00 0
GRUDDBO 212:1 3143 3143 0 0,00 0
HÄRADSARVET 111:1 80   80 0,02 3
HÄRADSARVET 112:1 3615 1019 2596 0,76 108
HÄRADSARVET 114:1 2802   2802 0,82 117
HÄRADSARVET 135:1 16   16 0,00 1
HÄRADSARVET 159:1 27   27 0,01 1
HÄRADSARVET 179:2 3713   3713 1,08 154
HÄRADSARVET 179:5 2261   2261 0,66 94
HÄRADSARVET 189:1 408   408 0,12 17
HÄRADSARVET 195:1 4971 2485 2486 0,72 103
HÄRADSARVET 196:4 3143 3143 0 0,00 0
HÄRADSARVET 196:5 1796   1796 0,52 75
HÄRADSARVET 212:1 1399   1399 0,41 58
HÄRADSARVET 235:3 2043   2043 0,60 85
ROTHAGEN 102:8 3441   3441 1,00 143
ROTHAGEN127:1 33   33 0,01 1
ROTHAGEN 142:1 4658   4658 1,36 194
RYSSA 109:1 3143 3143 0 0,00 0
RYSSA 117:1 180 180 0 0,00 0
RYSSA 127:1 50   50 0,01 2
RYSSA 130:2 3143 3143 0 0,00 0
RYSSA 163:2 3143 3143 0 0,00 0
RYSSA 203:1 3501   3501 1,02 146
RYSSA 210:1 22   22 0,01 1
SOLLERÖN 1:2 1796   1796 0,52 75
SOLLERÖN 1:3 3143 3143 0 0,00 0
SOLLERÖN 1:5 3143 3143 0 0,00 0
UTANMYRA 110:1 2044   2044 0,60 85
UTANMYRA 113:1 6571   6571 1,91 273
UTANMYRA 113:4 2017 1663 354 0,10 15
UTANMYRA 114:1 6136   6136 1,79 255
UTANMYRA 114:3 1754 1754 0 0,00 0
UTANMYRA 114:4 1754 1754 0 0,00 0
UTANMYRA 118:1 3143 3143 0 0,00 0
UTANMYRA 118:4 3143 3143 0 0,00 0
UTANMYRA 121:1 36   36 0,01 1
UTANMYRA 122:3 109   109 0,03 5
UTANMYRA 125:1 3143 3143 0 0,00 0
UTANMYRA 137:3 2923   2923 0,85 122
UTANMYRA 137:4 2544 96 2448 0,71 102
UTANMYRA 141:1 1695   1695 0,49 70
UTANMYRA 153:1 4959   4959 1,44 206
UTANMYRA 155:2 3117   3117 0,91 130
UTANMYRA157:1 3551 1729 1822 0,53 76
UTANMYRA 159:1 319   319 0,09 13
BENGTSARVET S 133441   133441 38,87 5550
           
Summa 343316 75319 267997 78,06 11146