Kontakt

Styrelse:
Kisti Mats, ordförande  070-397 17 43            kisti.mats@gmail.com
Sven-Åke Olsson, ledamot  073-337 17 05
Stig Bråmer, kassör  070-316 95 04                  stig.bramer@telia.com 
Per-Henry Persson, ledamot 072-7191387      per.henry.persson@telia.com
Eivor Bälter, sekreterare   0250-226 38             eivor.balter@gmail.com

Suppleanter
Jane Ahlström  070-148 54 13
Ove Kjellberg

Revisorer
Gertrud Olsson
Susanne Halén

Revisorsuppleant
Lillot Mårtensson

Valberedning
Bengt-Göran Larsson

Föreningens adress: Gesundavägen 91, 792 90 Sollerön
E-post: info@salenvagen.se