Kontakt

Styrelse:
Kisti Mats, ordförande  070-397 17 43 kisti.mats@gmail.com
Sven-Åke Olsson  073-337 17 05
Stig Bråmer  070-316 95 04                  stig.bramer@telia.com 
Malte Bohm  070-670 00 31
Eivor Bälter   0250-226 38                    eivor.balter@gmail.com

Suppleanter
Jane Ahlström  070-148 54 13
Jon Kjellberg     070-415 35 35

Revisorer
Gertrud Olsson
Susanne Halén

Revisorsuppleant
Lillot Mårtensson

Valberedning
Ann-Margret Ström
Bengt-Göran Larsson

Föreningens adress: Gesundavägen 91, 792 90 Sollerön
E-post: info@salenvagen.se