Bakgrund

Ursprungliga ”Sälens vägsamfällighet, Gesunda ga:2” – som omfattade skogsbilvägarna 1-12 räknat från Gesunda och söderut – bildades efter förrättning enlig lagen om enskilda vägar i samband med avslutande av laga skiftet på Sollerön i april 1968. Under 2010-2012 genomfördes en ny förrättning. Fyra ”nya” vägsamfälligheter bildades. Förrättningen avslutades 2012-12-17.

Sälens Samfällighetsförening bildades och registrerades 20101217 och en styrelse tillsattes.  Stadgarna ändrades och registrerades 2012-12-19 till att omfatta tre vägsamfälligheter: Gesunda ga:2, Gesunda ga:42, Gesunda ga:43. Varje vägsamfällighet har olika delägare och egen ekonomi. Gesunda ga:2 Sälenvägen, erhåller statsbidrag för underhåll och drift. Det innebär att Sälenvägen skall hållas körbar hela året, även under vintern. Bosbergsvägen och Borrbergsvägen kommer att stängas av för fordonstrafik viss tid under tjällossningen.

Samfällighetsföreningen förvaltar nu:

  • Gesunda ga:2   Sälenvägen, norra delen, från Gesunda till Lokberget/ ”Sparbössan” och Rossbergsvägen.
  • Gesunda ga:42 Bosbergsvägen.
  • Gesunda ga:43 Borrbergsvägen.

karta

Klicka på kartan för större karta