Kallelse till stämma och övrig information

Reservera den 21 maj kl 17.00 i Gesunda Bystuga för ordinarie årsstämma i Sälens samfällighetsförening! Handlingar kommer att finnas på hemsidan och på Sollerö Sockenkontor. Kallelse – annons är insatt i  Soldbladet som kommer ut nästkommande vecka. Kallelse kommer även att skickas ut med post till samtliga delägare.

Vägarna:  Borrbergsvägen och Bosbergsvägen är avstängda tills vidare. De kommer att öppnas så fort tjällossningen är över.

Sälenvägen har en 4-tonsskylt uppsatt. Vägarna är ju känsliga under våren. När vi åkt Sälenvägen ser den ganska bra ut, men vi får ju se hur skicket är när tjällossningen är klar. Vi har fått signaler om att vägsnutten in till Rossberg behöver fixas till lite, men det får vi titta på under våren.

Vi har kallat ihop arbetsgruppen till vecka 18 för att besiktiga Borrbergsvägen och se vad som ska göras.

Protokoll från styrelsemöte nr 1, den 20 april 2017 ser du här.

Deklarationsuppgift.  Vissa delägare i Sälenvägen kan dra av moms som föreningen har betalat. Nu finns uppgifter om detta under fliken Momsavdrag