Kallelse till stämma

Reservera söndag den 20 maj 2018 kl 17.00 i Gesunda Bystuga för ordinarie årsstämma i Sälens samfällighetsförening! Handlingar finns nu på hemsidan under fliken Föreningsstämma 2018 och på Sollerö Sockenkontor. Styrelsen genom Kisti Mats