Lägesrapport februari 2018

Nu har 2017 gått med en rasande fart och vi har redan snart passerat två månader in på det nya året.

Sälenvägen

Under hösten har föreningen hyvlat Sälenvägen eftersom vägen har varit ganska gropig. Efter att vägen hyvlats blev den bra. Vägen börjar nog att ”sätta” sig nu.

Det har fallit otroligt mycket snö, vilket har gjort att det har varit svårt att hinna med att ploga Sälenvägen. De som kör plogbilarna måste ju prioritera vägarna nere i byarna där folk måste kunna ta sig fram. Jag tycker nog att det har fungerat förvånansvärt bra ändå efter omständigheterna.

De tidigare åren har ju som sagt varit ganska snöfattiga vilket gjort att kostnaden för snöröjningen varit ganska låg. Det kommer att kosta betydligt mer för vintern 2017/18.

Borrbergsvägen

Under hösten röjde föreningen buskar på vägkanten. Under mina promenader tycker jag nog att vägen är ganska bra nu.

GMK i samarbete med Gesundaberget har lagt fantastiska skidspår för dom som tycker om att åka längdskidor. Jag har sett att det är många som nyttjar spåren vilket är glädjande.

Bosbergsvägen

Tyvärr blev inte vägen dikad under hösten vilket var tänkt. Maskinen som skulle utföra jobbet var på reparation. Jag hoppas att det arbetet ska kunna utföras nu i vår.

Föreningsstämma 2018

Det börjar närma sig för de olika årsstämmorna som brukar vara i slutet av maj. Jag kommer att lägga ut momsredovisningen när revisorerna har godkänt årsberättelsen.

Eftersom det togs beslut på årsstämman 2017 kommer jag inte att skicka ut några personliga kallelser till stämman utan det kommer bara att annonseras i Solleröbladet samt läggas ut information på hemsidan.

Nedan kan du i bildspelet se se hur mycket snö (c:a 90 cm) vi har i Gesunda i februari 2018

Vid pennan; Kisti Mats, ordförande för Sälens vägsamfällighet