Årsmötesprotokoll klart

Nu finns justerat protokoll från ordinarie stämma 22 maj 2016 under fliken Protokoll