Kategoriarkiv: Aktuellt

Vintriga vägar februari 2018

Här ser du snöläget på vägarna i Gesunda 19 februari 2018.

  • Borrbergsvägen 15 febr 2018

Kallelse till stämma och övrig information

Reservera den 21 maj kl 17.00 i Gesunda Bystuga för ordinarie årsstämma i Sälens samfällighetsförening! Handlingar kommer att finnas på hemsidan och på Sollerö Sockenkontor. Kallelse – annons är insatt i  Soldbladet som kommer ut nästkommande vecka. Kallelse kommer även att skickas ut med post till samtliga delägare.

Vägarna:  Borrbergsvägen och Bosbergsvägen är avstängda tills vidare. De kommer att öppnas så fort tjällossningen är över.

Sälenvägen har en 4-tonsskylt uppsatt. Vägarna är ju känsliga under våren. När vi åkt Sälenvägen ser den ganska bra ut, men vi får ju se hur skicket är när tjällossningen är klar. Vi har fått signaler om att vägsnutten in till Rossberg behöver fixas till lite, men det får vi titta på under våren.

Vi har kallat ihop arbetsgruppen till vecka 18 för att besiktiga Borrbergsvägen och se vad som ska göras.

Protokoll från styrelsemöte nr 1, den 20 april 2017 ser du här.

Deklarationsuppgift.  Vissa delägare i Sälenvägen kan dra av moms som föreningen har betalat. Nu finns uppgifter om detta under fliken Momsavdrag

 

 


					

Sammanfattning 2016

Under året som gått har styrelsen haft tre möten. Det senaste protokollet finns nu utlagt på hemsidan.

Borrbergsvägen. Det var mycket problem med de avverkningar som varit under hösten på Borrbergsvägen vilket tyvärr åsamkat problem för stugägarna att ta sig fram till stugorna som ligger efter vägen. Detta beklagar jag. Men efter flera möten och telefonsamtal med skogsbolagen så är nu vägen åtgärdad.

Jag tog en promenad efter vägen innan snön föll och jag tycker nog att vägen är ganska bra.

Arbetsgruppen som finns kommer att kallas till ett möte nu under början på våren för att de ska komma med synpunkter på vilka åtgärder som behövs på vägen. Eftersom det är ont om pengar kan det bli aktuellt med en ny uttaxering, men det återkommer jag med.

Vi har gjort en överenskommelse med GMK, (Gesunda motionsklubb) som dragit bra skidspår efter sidan av vägen. De har dessutom röjt den sidan av vägen. (Det är många som åker längdskidor efter Borrbergsvägen).

Bosbergsvägen har blivit röjd på buskar. Det var meningen att vägen skulle dikas, men den som åtog sig uppdraget har inte fullföljt. Därför har uppdraget gått vidare för att utföras av annan under våren.

Sälenvägen Rykten har nått mina öron om att Sälenvägen skulle vara i ett riktigt bedrövlig skick. Det är tråkigt att höra.

Meningen var att vägen skulle hyvlas under tidigare hösten 2016, men det visade sig att det var för torrt. När det äntligen började regna beställdes hyvling, men då gick hyveln sönder. Precis innan snön föll hyvlades äntligen vägen.

Det tar något eller några år för en väg att sätta sig. Man kan också behöva förstärka med ytterligare material vilket också är tanken till 2017.

Oftast finns det naturliga förklaringar till varför vägen ser ut som den gör. – Därför tycker jag, att när man har synpunkter på hur ”Sälenvägens” status är, vore det trevligt om man tog kontakt med mig som ordförande för Sälens vägsamfällighet för att rätta till de eventuella missförstånd som finns istället för att prata bakom ryggen.

Trafikverket har godkänt vägen vilket jag också har informerat om vid den senaste stämman.

Bommarna vid Borrbergsvägen och Bosbergsvägen kommer att dras för vid tjällossningen våren 2017. Det innebär att inga virkesutkörningar kommer att tillåtas under den tiden.

Jag och styrelsen hoppas att 2017 kommer att bli ett lugnt år utan påhopp för våra vägars bästa.

Kisti Mats, ordförande för Sälens samfällighetsförening

Vägarna november 2016

Här kan du se hur det ser ut längs våra vägar 7 november 2016

  • Borrbergsvägen

Aktuellt om vägarna

Under vecka 18 kommer Sälenvägen och Bosbergsvägen att hyvlas i sin helhet.     4-tonsskylten på Sälenvägen kommer att tas ner, eftersom den vägen har visat sig torka upp bra.

Tyvärr har Borrbergsvägen fått stora avverkningsskador och är bitvis inte framkomlig för en personbil. Se bildspelet som visar hur stora skador det blir på vägar som fortfarande är utsatta för tjällossning.

Vi kommer att hyvla Borrbergsvägen fram till nedre Borrberg.

Vi har en överenskommelse med Korsnäs om att de återställer de skador som blivit på vägen efter att timmertransporterna är klara.

4-tonsskylt kommer att sättas upp vid Borrbergsvägen.

Vägavstängningar

Avstängning av vägarna i föreningen

Under vecka 11 drogs vägbommarna för på Bosbergsvägen och Borrbergsvägen.  Samtidigt sattes 4-tonsskylten upp på Sälenvägen.

Dessa åtgärder görs på grund av att tjälen går ur och vägarna blir mjuka. Det innebär att tunga transporter med timmer och delar till vindkraftsverket förstör vägarna.  När vägarna har torkat och är farbara för tunga transporter kommer bommarna och skylten att tas bort.

 

Välkommen

Välkommen till Sälens samfällighetsförenings hemsida som du som delägare nu bör skriva upp och komma ihåg! På den här sidan kommer ny information om våra vägar att finnas. Protokoll från styrelsemöten och föreningsstämmor tänker vi lägga upp. Öppenhet och tillgänglighet tycker vi i styrelsen är självklart! Inga hemligheter alltså.

PS vi är lite nya på det här och kanske inte har tänkt på allt som borde finnas med på hemsidan. Därför är vi tacksamma om du hör av dig till oss i styrelsen och talar om vad du saknar eller gillar. Maila till oss på info@salenvagen.se  Vi ses snart på stämman i maj 2016!

Men som sagt kom ihåg adressen salenvagen.se

Styrelsen genom Kisti Mats