Författararkiv: seln

Lägesrapport februari 2018

Nu har 2017 gått med en rasande fart och vi har redan snart passerat två månader in på det nya året.

Sälenvägen

Under hösten har föreningen hyvlat Sälenvägen eftersom vägen har varit ganska gropig. Efter att vägen hyvlats blev den bra. Vägen börjar nog att ”sätta” sig nu.

Det har fallit otroligt mycket snö, vilket har gjort att det har varit svårt att hinna med att ploga Sälenvägen. De som kör plogbilarna måste ju prioritera vägarna nere i byarna där folk måste kunna ta sig fram. Jag tycker nog att det har fungerat förvånansvärt bra ändå efter omständigheterna.

De tidigare åren har ju som sagt varit ganska snöfattiga vilket gjort att kostnaden för snöröjningen varit ganska låg. Det kommer att kosta betydligt mer för vintern 2017/18.

Borrbergsvägen

Under hösten röjde föreningen buskar på vägkanten. Under mina promenader tycker jag nog att vägen är ganska bra nu.

GMK i samarbete med Gesundaberget har lagt fantastiska skidspår för dom som tycker om att åka längdskidor. Jag har sett att det är många som nyttjar spåren vilket är glädjande.

Bosbergsvägen

Tyvärr blev inte vägen dikad under hösten vilket var tänkt. Maskinen som skulle utföra jobbet var på reparation. Jag hoppas att det arbetet ska kunna utföras nu i vår.

Föreningsstämma 2018

Det börjar närma sig för de olika årsstämmorna som brukar vara i slutet av maj. Jag kommer att lägga ut momsredovisningen när revisorerna har godkänt årsberättelsen.

Eftersom det togs beslut på årsstämman 2017 kommer jag inte att skicka ut några personliga kallelser till stämman utan det kommer bara att annonseras i Solleröbladet samt läggas ut information på hemsidan.

Nedan kan du i bildspelet se se hur mycket snö (c:a 90 cm) vi har i Gesunda i februari 2018

Vid pennan; Kisti Mats, ordförande för Sälens vägsamfällighet

Kallelse till stämma och övrig information

Reservera den 21 maj kl 17.00 i Gesunda Bystuga för ordinarie årsstämma i Sälens samfällighetsförening! Handlingar kommer att finnas på hemsidan och på Sollerö Sockenkontor. Kallelse – annons är insatt i  Soldbladet som kommer ut nästkommande vecka. Kallelse kommer även att skickas ut med post till samtliga delägare.

Vägarna:  Borrbergsvägen och Bosbergsvägen är avstängda tills vidare. De kommer att öppnas så fort tjällossningen är över.

Sälenvägen har en 4-tonsskylt uppsatt. Vägarna är ju känsliga under våren. När vi åkt Sälenvägen ser den ganska bra ut, men vi får ju se hur skicket är när tjällossningen är klar. Vi har fått signaler om att vägsnutten in till Rossberg behöver fixas till lite, men det får vi titta på under våren.

Vi har kallat ihop arbetsgruppen till vecka 18 för att besiktiga Borrbergsvägen och se vad som ska göras.

Protokoll från styrelsemöte nr 1, den 20 april 2017 ser du här.

Deklarationsuppgift.  Vissa delägare i Sälenvägen kan dra av moms som föreningen har betalat. Nu finns uppgifter om detta under fliken Momsavdrag

 

 


					

Sammanfattning 2016

Under året som gått har styrelsen haft tre möten. Det senaste protokollet finns nu utlagt på hemsidan.

Borrbergsvägen. Det var mycket problem med de avverkningar som varit under hösten på Borrbergsvägen vilket tyvärr åsamkat problem för stugägarna att ta sig fram till stugorna som ligger efter vägen. Detta beklagar jag. Men efter flera möten och telefonsamtal med skogsbolagen så är nu vägen åtgärdad.

Jag tog en promenad efter vägen innan snön föll och jag tycker nog att vägen är ganska bra.

Arbetsgruppen som finns kommer att kallas till ett möte nu under början på våren för att de ska komma med synpunkter på vilka åtgärder som behövs på vägen. Eftersom det är ont om pengar kan det bli aktuellt med en ny uttaxering, men det återkommer jag med.

Vi har gjort en överenskommelse med GMK, (Gesunda motionsklubb) som dragit bra skidspår efter sidan av vägen. De har dessutom röjt den sidan av vägen. (Det är många som åker längdskidor efter Borrbergsvägen).

Bosbergsvägen har blivit röjd på buskar. Det var meningen att vägen skulle dikas, men den som åtog sig uppdraget har inte fullföljt. Därför har uppdraget gått vidare för att utföras av annan under våren.

Sälenvägen Rykten har nått mina öron om att Sälenvägen skulle vara i ett riktigt bedrövlig skick. Det är tråkigt att höra.

Meningen var att vägen skulle hyvlas under tidigare hösten 2016, men det visade sig att det var för torrt. När det äntligen började regna beställdes hyvling, men då gick hyveln sönder. Precis innan snön föll hyvlades äntligen vägen.

Det tar något eller några år för en väg att sätta sig. Man kan också behöva förstärka med ytterligare material vilket också är tanken till 2017.

Oftast finns det naturliga förklaringar till varför vägen ser ut som den gör. – Därför tycker jag, att när man har synpunkter på hur ”Sälenvägens” status är, vore det trevligt om man tog kontakt med mig som ordförande för Sälens vägsamfällighet för att rätta till de eventuella missförstånd som finns istället för att prata bakom ryggen.

Trafikverket har godkänt vägen vilket jag också har informerat om vid den senaste stämman.

Bommarna vid Borrbergsvägen och Bosbergsvägen kommer att dras för vid tjällossningen våren 2017. Det innebär att inga virkesutkörningar kommer att tillåtas under den tiden.

Jag och styrelsen hoppas att 2017 kommer att bli ett lugnt år utan påhopp för våra vägars bästa.

Kisti Mats, ordförande för Sälens samfällighetsförening