Delägare i Gesunda GA:2
Beteckning Andelstal Procent
MORA BENGTSARVET 108:1 1 808 0,527
MORA BENGTSARVET 109:1 35 0,010
MORA BENGTSARVET 112:2 3 143 0,915
MORA BENGTSARVET 117:2 3 143 0,915
MORA BENGTSARVET 124:1 3 256 0,948
MORA BENGTSARVET 131:1 835 0,243
MORA BENGTSARVET 171:1 1 091 0,318
MORA BENGTSARVET S:1 133 441 38,868
MORA BODARNA 129:3 3 143 0,915
MORA BODARNA 130:2 898 0,262
MORA BRÅMÅBO 110:2 3 143 0,915
MORA BRÅMÅBO 125:1 5 098 1,485
MORA GESUNDA 15:1 3 319 0,967
MORA GESUNDA 16:1 67 0,020
MORA GESUNDA 56:1 1 265 0,368
MORA GESUNDA 73:1 17 413 5,072
MORA GESUNDA 116:1 721 0,210
MORA GESUNDA 131:1 258 0,075
MORA GESUNDA 132:1 1 959 0,571
MORA GESUNDA 138:1 1 850 0,539
MORA GESUNDA 142:1 8 108 2,362
MORA GESUNDA 150:2 1 652 0,481
MORA GESUNDA 166:1 10 913 3,179
MORA GESUNDA 167:1 2 636 0,768
MORA GESUNDA 170:1 1 867 0,544
MORA GESUNDA 174:1 179 0,052
MORA GESUNDA 176:1 180 0,052
MORA GESUNDA 179:1 1 729 0,504
MORA GESUNDA 186:1 1 698 0,495
MORA GESUNDA 187:1 100 0,029
MORA GESUNDA 188:1 1 733 0,505
MORA GESUNDA 188:2 1 743 0,508
MORA GESUNDA 190:2 1 729 0,504
MORA GESUNDA 192:1 626 0,182
MORA GRUDDBO 111:1 1 687 0,491
MORA GRUDDBO 126:1 8 867 2,583
MORA GRUDDBO 138:1 180 0,052
MORA GRUDDBO 139:1 180 0,052
MORA GRUDDBO 164:3 180 0,052
MORA GRUDDBO 194:1 40 0,012
MORA GRUDDBO 194:3 1 726 0,503
MORA GRUDDBO 194:4 1 726 0,503
MORA GRUDDBO 197:1 180 0,052
MORA GRUDDBO 212:1 3 143 0,915
MORA HÄRADSARVET 111:1 80 0,023
MORA HÄRADSARVET 112:1 3 615 1,053
MORA HÄRADSARVET 114:1 2 802 0,816
MORA HÄRADSARVET 135:1 16 0,005
MORA HÄRADSARVET 159:1 27 0,008
MORA HÄRADSARVET 179:2 3 713 1,082
MORA HÄRADSARVET 179:5 2 261 0,659
MORA HÄRADSARVET 189:1 408 0,119
MORA HÄRADSARVET 195:1 4 971 1,448
MORA HÄRADSARVET 196:4 3 143 0,915
MORA HÄRADSARVET 196:5 1 796 0,523
MORA HÄRADSARVET 212:1 1 399 0,407
MORA HÄRADSARVET 235:3 2 043 0,595
MORA ROTHAGEN 102:8 3 441 1,002
MORA ROTHAGEN 127:1 33 0,010
MORA ROTHAGEN 142:1 4 658 1,357
MORA RYSSA 109:1 3 143 0,915
MORA RYSSA 117:1 180 0,052
MORA RYSSA 127:1 50 0,015
MORA RYSSA 130:2 3 143 0,915
MORA RYSSA 163:2 3 143 0,915
MORA RYSSA 203:1 3 501 1,020
MORA RYSSA 210:1 22 0,006
MORA UTANMYRA 110:1 2 044 0,595
MORA UTANMYRA 113:1 6 571 1,914
MORA UTANMYRA 113:4 2 017 0,588
MORA UTANMYRA 114:1 6 136 1,787
MORA UTANMYRA 114:3 1 754 0,511
MORA UTANMYRA 114:4 1 754 0,511
MORA UTANMYRA 118:1 3 143 0,915
MORA UTANMYRA 118:4 3 143 0,915
MORA UTANMYRA 121:1 36 0,010
MORA UTANMYRA 122:3 109 0,032
MORA UTANMYRA 125:1 3 143 0,915
MORA UTANMYRA 137:3 2 923 0,851
MORA UTANMYRA 137:4 2 544 0,741
MORA UTANMYRA 141:1 1 695 0,494
MORA UTANMYRA 153:1 4 959 1,444
MORA UTANMYRA 155:2 3 117 0,908
MORA UTANMYRA 157:1 3 551 1,034
MORA UTANMYRA 159:1 319 0,093
MORA SOLLERÖN 1:2 1 796 0,523
MORA SOLLERÖN 1:3 3 143 0,915
MORA SOLLERÖN 1:5 3 143 0,915
SUMMA 343 316 100,000